Cymraeg(cy) English(en) Suomi(fi)
Arbenigo mewn Modelau Pensaernïol
Mae’r wefan hon yn cael ei llunio ar hyn o bryd. Mae drwg gen i am ddim Gymraeg 'ma eto.

Prif Dudalen

cottage3_slideshow-thumb~=~

Dechreuodd Mas Models ym mis Ionawr 2003 mewn ystafell oer yn Fronhaul, Capel Bangor. Bum yn gwneud nifer o wagenni mewn graddfeydd '00' a '0' yn darlunio wagenni glo oedd yn gweithio allan o iard nwyddau Aberystwyth o dan berchnogaeth 'Charles Meehan & Co'. Sylweddolais o’r ymarferiad hwn fod gen i’r medrau angenrheidiol i wneud modelau pwrpasol ar gyfer pobl eraill. (Roeddwn wedi gwneud rhai modelau yn barod, ond nid ar y raddfa hon!)

Fy niddordeb pennaf i yw pensaernïaeth ac fe gymerais ers hynny sawl comisiwn ar gyfer modelau pensaernïol, sydd i’w gweld yn fy nhudalen portfolio . Gobeithio y bydd y wefan hon o ddiddordeb ichi ac y bydd efallai yn eich ysbrydoli! Croeso i Mas Models.


This page is valid XHTML Strict This page uses valid CSS