Cymraeg(cy) English(en) Suomi(fi)
Arbenigo mewn Modelau Pensaernïol
Mae’r wefan hon yn cael ei llunio ar hyn o bryd. Mae drwg gen i am ddim Gymraeg 'ma eto.

Hanes

Dechreuodd fy mhrofiadau o wneud modelau graddfa fawr yn ystod gaeaf 2002/3 mewn ystafell oer ym mhentref Capel Bangor ger Aberystwyth. Ond nid yno y dechreuodd y cyfan chwaith. Rydw i wedi bod yn adeiladu modelau ers fy mod tua naw oed! Y camau cyntaf oedd gwneud citiau cardfwrdd 'Superquick' o wrthrychau pensaernïol, ac wedyn dyma symud ymlaen at adeiladu hen gitiau modelau Airfix o drenau ac awyrennau.

Dechreuais adeiladu modelau o ddim pan roeddwn tua thair neu bedair ar ddeg. Datblygodd hyn, ynghyd â diddordeb mawr mewn pensaernïaeth a threnau, a diddordeb mewn tynnu lluniau, yn gariad at wneud mwy neu lai unrhyw beth.

Euthum i goleg celf, ac yna i’r brifysgol a chael BA(Anrh) mewn Celf Weledol. Ers hynny rydw i wedi gwneud llawer o bethau, gwaith creadigol yn bennaf, yn gwneud pethau neu’n dysgu celf i blant.

Ar ôl gweithio fel gwneuthurwr modelau i B.T.A Model Trees y penderfynais ddechrau mynd ati’n llawn amser i wneud fy modelau fy hun – mater o droi diddordeb amser hamdden yn swydd!

Erbyn hyn rydw i’n gweithio o stiwdio ynghanol Aberystwyth yng Ngorllewin Cymru. Rydw i’n fodlon rhoi cynnig ar unrhyw fath o brosiect modelu pensaernïol. Mae’r modelau rydw i’n eu gwneud yn rhai o safon proffesiynol ac yn cymryd oriau lawer. Rydw i’n fodlon ystyried gwneud model o unrhyw beth a fynnoch, a dydw i ddim yn cyfyngu fu hun i fodelau pensaernïol neu reilffordd. Fel gydag unrhyw beth sy’n cael ei wneud â llaw, mae’r gwneuthurwr wastad yn dysgu. Rydw i byth a beunydd yn prynu offer newydd ac yn miniogi fy medrau. Rydw i’n croesawu unrhyw her y gallech ei chynnig imi.


This page is valid XHTML Strict This page uses valid CSS